Kính Mừng Đức Mẹ Mông Triệu

Tín điều trọng đại thứ hai

Mẹ được “gọi về” Trời trong ân sủng

Hồn xác Mẹ hợp lẽ trinh trong

Triều thần thiên quốc ngóng trông

Đến giờ đã định tuyệt nhiên hẳn rồi

MARIA , Mẹ rạng ngời !

Muôn vạn tinh tú chiếu sáng ngời

Hào quang Thiên Quốc tầng Trời mở ra

MARIA, Mẹ thật đẹp lạ !

Dấu chỉ phi thường chính là đây

Muôn hoa góp lại  không tày

Kỳ công trần thế ngất ngây chúc mừng

MARIA, Thánh Mẫu đẹp lạ thường !

Uy nghi thẳng tiến Thiên Đường trời cao

MARIA, Mẹ đẹp sao !

Một tầng mây trắng cúi mình nâng cao Mẹ

Đưa thẳng tiến lên chốn thượng đài

Tà áo trinh trong phất phới bay

Bầu trời xanh trong tà áo Mẹ

Màu xanh diễm lệ, màu hòa bình

Tượng trưng uy linh Mẹ Thiên Chúa

Mặc áo Mặt Trời, chân đạp mặt trăng

Triều thiên thập nhị tinh tú thật sáng ngời !

Còn uy dũng nào  Mẹ chưa nhận

Thưởng công Mẹ, Đấng Đồng Công

Muôn vàn thần thánh chốn thượng không

Suy tôn Mẹ được Chúa Trời ban thưởng

Trọn cuộc đời trung tín vâng nghe

Mẹ, Ái Nữ muôn đời khả kính !

Bởi Chúa Trời , Đấng Tạo Thành Toàn Năng

Xin cho nhân thế chốn lụy trần

Chiêm ngắm Mẹ vơi đi muôn bi lụy

Chốn trời cao, xin Mẹ luôn chở che

Lời cầu bàu, xin Mẹ chớ nguôi quên

Mông Triệu, đẹp thay ! Mẹ Thiên Chúa

Khải hoàn vinh thắng chốn thượng tôn. Amen

( xin kính nhớ LH Giuse, người có lòng kính tôn Mẹ)

10/08/2016

P. Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Các Lễ Về Mẹ 

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: