ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Kính mừng Đức Mẹ lên trời

Đoàn con ca hát dâng lời ngợi khen

Dù cho thân phận mọn hèn

Vẫn theo chân Mẹ mon men về trời

Bôn ba cuộc sống giữa đời

Dầm mưa dãi nắng hỡi ơi tình trường

Xin vâng theo Mẹ khiêm nhường

Vượt bao sóng gió kiên cường ngày đêm

Nhờ ơn Thiên Chúa ban thêm

Noi gương Đức Mẹ đáp đền tình thương

Mẹ như hoa nở ngát hương

Chúa đưa về chốn quê hương nước Trời

Triều thiên rực rỡ sáng ngời

Thế nhân vang tiếng dâng lời ngợi ca

Vinh danh Đức Chúa Ngôi Cha

Giêsu Thánh Tử Con Cha làm người

Mẹ là hiền mẫu trọn đời

Hôm nay diễm phúc Chúa Trời đưa lên

Vầng hồng thiên quốc cõi trên

Triều đình chào đón khắc tên Mẹ lành

MA – RI – A  giấc mộng lành

Hồn con phó thác đồng hành Mẹ yêu.

15/8/17

BCT

Người đi hàng hải nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Maria mới có thể đi tới thiên đàng.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: