Chạy đến cùng Mẹ!

Ôi, ơn Mẹ Đồng Công cùng kết hiệp
Tiếng thưa “XIN VÂNG “ không phải tiếng “mâm cao”
Tiếng thưa “ XIN VÂNG” là tiếng xin cộng tác vào
Ơn CỨU CHUỘC của CON NGƯỜI hằng hữu

Rõ ràng thay ! Tiếng thưa “ kỳ diệu”
Của người phụ nữ đại diện thế nhân
Ôi ! Thật đẹp thay ân phúc vô ngần !
Vì Mẹ đã vâng phục cộng tác vào vì nhân loại

Ân phúc từ trời cao tuôn đổ xuống
Thập giá Chúa Giêsu chan chứa nơi Người
Nỗi đau thương tựa như gan bào, dao cắt
Lưỡi đòng đâm thủng cạnh sườn nào?

Của “Con Yêu Dấu”, lòng Mẹ như dao cắt
Mẹ Sầu Bi là Mẹ đứng dưới chân Thập Gía
Thử hỏi lòng Mẹ nào yên ả chẳng đau thương
Nỗi đau của Mẹ tựa dường muôn dao nhọn

Như muôn nghìn lưỡi dao sắc thâu qua
Trái Tim Mẹ thật là thổn thức
Mẹ sầu bi khi nhìn thấy “cực hình”
Dẫu “Ơn Cứu Chuộc” thấm tình trời cao

Nhưng lòng Từ Mẫu đoạn trường nào hơn thế !
Mẹ Sầu Bi, ôi chúng con xin cùng Mẹ
Hiệp sầu bi cùng Chúa Cứu Thế
Như của lễ đền bồi dâng lên Chúa Cha

Ôi, Thiên Chúa , Đấng thật hải hà
Nhưng của lễ Người dâng thật là “ đau xót ”
Vì còn nỗi đau nào cao hơn Thập giá ?
Là chóp đỉnh đau thương, chóp đỉnh của tình yêu

Giá trị Hy Tế thật cao siêu !
Đứng trên tội ác, đứng trên mọi mưu đồ bất chính
Ôi, Thập giá Chúa là Thánh Gía chẳng mơ hồ
Là Hy Lễ , là Biểu Tượng vinh thắng vô bờ

Lũ satan phải bạt vía kinh hồn khiếp sợ
Thánh Gía Chúa, một Biểu Tượng Hằng Sống
Nỗi Sầu Bi Mẹ, như tia nắng mặt trời
Vốn hiển nhiên, chiếu giọi khắp nơi

Cùng Đồng Công trong chương trình cứu độ
Lạy Mẹ Đấng Cứu Thế
Xin kính nhớ, suy tôn sự Thương Khó của Mẹ
Như sự hiệp thông trong lễ đền bồi ./. Amen

Lễ Mẹ Sầu Bi 2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Các Lễ Về Mẹ  Từ khóa:

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: