Trang chủ » Tủ Sách - Tài Liệu » Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 4 MC A

TIN MỪNG Đức Giê-su chữa một người mù từ thuở mới sinh 1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? “3 Đức […]

Vui Học Thánh Kinh – Chúa Nhật 3 Mùa Chay A

Tin Mừng Thánh Gioan 4,5-42 5 Người đến một thành xứ Samari, tên là Xykha, gần thửa đất ông Giacóp đã cho con là ông Giuse. 6 Ở đấy, có giếng của ông Giacóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 7 Có […]

Vui Học Thánh Kinh – Chúa Nhật 2 MC A

Tin Mừng Thánh Mátthêu 17,1-9 1 Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, […]

Vui Học thánh Kinh – Chúa Nhật 1 Mùa Chay A

Tin Mừng Thánh Mátthêu 4,1-11 1 Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, […]

Vui Học Thánh Kinh CN 8 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 6,24-34 I. TIN MỪNG “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. Tin tưởng […]

Vui Học Thánh Kinh CN 7 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 5,38-48 Tin Mừng Chớ trả thù (Lc 62:9-30) 38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 […]

Vui Học Thánh Kinh – CN 6 TN A

Tin Mừng Thánh Mátthêu 5,17-37 TIN MỪNGĐức Giêsu kiện toàn Luật Môsê 17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, […]

Vui Học Thánh Kinh – Chúa Nhật 2 TN A

Tin Mừng Thánh Gioan 1,29-34 29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước […]

Vui Học Thánh Kinh Lễ Hiển Linh A

Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,1-12 TIN MỪNG Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giêsu Hài Nhi1 Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng […]

VHTK Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

Tin Mừng thánh Luca 2,16-21 Tin Mừng 16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai […]

Vui Học Thánh Kinh – Lễ Thánh Gia Thất

Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,13-15.19-23 Đức Giêsu trốn sang Aicập và các anh hài bị giết 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến […]

Vui Học Thánh Kinh Lễ Giáng Sinh A

Tin Mừng thánh Luca  2,1-14 Tin Mừng Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1:18 -25 ) 1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm […]

Vui Học Thánh Kinh: Chúa Nhật IV MV A

Tin Mừng Thánh Mátthêu 1,18-24 TIN MỪNG Truyền tin cho ông Giuse18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giuse, chồng bà, là […]

Vui Học Thánh Kinh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tin Mừng thánh Luca 1, 26-38 Ngày 8 tháng 12 TIN MỪNG 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ […]

Vui học Thánh Kinh: CN II Mùa Vọng A

TIN MỪNG Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng (Mc 1,1-8; Lc 3,1-18; Ga 1,19-28)1 Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: 2 ”Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 3 Ông chính là người đã được Ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: […]

Vui Học Thánh Kinh: CN I Mùa Vọng A

Tin Mừng Phải canh thức và sẵn sàng (Mc 13,32-37; Lc 17,26-30,35-36)37 “Quả thế, thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu. […]

Vui Học Thánh Kinh CN 34 TN C

CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Tin Mừng thánh Luca 23,35-43 TIN MỪNG Đức Giê-su bị nhục mạ (Mt 27: 37 -44; Mc 15: 26 -32 ) 35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu […]

Vui Học Thánh Kinh – CN 33 TN C

Tin Mừng Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giêrusalem. Nhập đề (Mt 24,1-3; Mc 13,1-4) 5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: 6 ”Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không […]

Vui Học Thánh Kinh CN 32 TN C

Tin Mừng thánh Luca 20,27-38 TIN MỪNG Kẻ chết sống lại (Mt 22: 23 -33; Mc 12: 18 -27 ) 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta […]

Vui học Thánh Kinh – CN 31 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 19,1-10 1 Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, […]