Trang chủ » Tủ Sách - Tài Liệu » Vui Học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 23 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 18,15-20 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai […]

Vui Học Thánh Kinh CN 19 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,22-33 Tin Mừng 22 Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra […]

Vui Học Thánh Kinh CN 18 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,13-21 Tin Mừng 13 Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh […]

Vui Học Thánh Kinh CN 17 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,44-52 Tin Mừng 44. “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương […]

Vui Học Thánh Kinh CN 16 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,24-43 TIN MỪNG 24 Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi […]

Vui Học Thánh Kinh Chúa Nhật 15 TN A

Tin Mừng Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. 4 Trong khi người ấy […]

Vui Học Thánh Kinh CN 14 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 11,25-30 Tin Mừng 25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, […]

Vui Học Thánh Kinh CN 13 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,37-42 Tin Mừng Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su (Lc 14: 26 -27) 37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không […]

Vui Học Thánh Kinh CN 12 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,26-33 Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ (Lc 12: 2-9) 26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc […]

Vui Học Thánh Kinh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô Năm A

Tin mừng thánh Gioan 6,51-58 TIN MỪNG 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm […]

Vui Học Thánh Kinh Lễ Chúa Ba Ngôi A

Tin mừng thánh Gioan 3,16-18 TIN MỪNG 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng […]

Vui Học Thánh Kinh Lễ Chúa Thánh Thẫn Hiện Xuống A

Tin mừng thánh Gioan 20,19-23 TIN MỪNG 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” 20 Nói xong, Người cho các ông […]

Vui Học Thánh Kinh CN Chúa Thăng Thiên A

Tin mừng thánh Mátthêu 28,18-20 TIN MỪNG 16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền […]

Vui Học Thánh Kinh CN 6 PS A

Tin Mừng thánh Gioan 14,15-21 TIN MỪNG 15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 15 “If you love me, you will keep my commandments. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh […]

Vui Học Thánh Kinh CN 5 PS A

Tin Mừng thánh Gioan 14,1-12 TIN MỪNG 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 1 “Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với […]

Vui Học Thánh Kinh CN 4 Phục Sinh A

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH Tin Mừng thánh Gioan 10,1-10 TIN MỪNG 1″Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy […]

Vui Học Thánh Kinh CN 3 PS A

Tin Mừng thánh Luca 24,13-35 TIN MỪNG 13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn […]

Vui Học Thánh Kinh CN 2 Phục Sinh A

Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31 TIN MỪNG Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay […]

Vui Học thánh Kinh CN Phục Sinh A

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9 TIN MỪNG 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem […]

Vui Học Thánh Kinh CN Lễ Lá A

Tin Mừng thánh Mátthêu 26,14 – 27,66 14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn […]