Trang chủ » Tủ Sách - Tài Liệu » Năm Đức Tin

Đối thoại năm đức tin – Vấn đề 18: Tôn Giáo và các chế độ chính trị

VẤN ĐỀ 18: Tôn giáo chính là công cụ của bọn phong kiến tư bản dùng để củng cố chế độ và yên tâm bóc lột dân nghèo. Muốn tiêu diệt chế độ, trước hết phải tiêu diệt tôn giáo TRẢ LỜI 1. Quan hệ giữa tôn giáo và các chế độ chính tri: Trong […]

Năm Đức Tin: Trách nhiệm Ngôn Sứ của người Tông Đồ và của người Tín Hữu giáo dân

Năm Đức Tin sắp kết thúc vào ngày 24 tháng 11 này, xin được nói lại những đòi hỏi của đức tin đối với mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội đang sống và đương đầu với những thách đố của thế giới quá tục hóa ngày nay. Đây là thời điểm thích hợp […]

Đối thoại năm đức tin – Vấn đề 17: Giáo Lý và Nhân Đức của Tôn Giáo

VẤN ĐỀ 17: Tôn giáo chủ trương những giáo thuyết phản tiến bộ, đi ngược lại quyền lợi của lớp người nghèo khổ. Tôn giáo giảng dạy sự hèn nhát, sự tự khinh, sự ti tiện, sụ sỉ nhục, sự phục tòng… là những tính nết của loài vật (Mega I,6 trang 278). TRẢ LỜI: […]

Đối thoại năm đức tin – Vấn đề 16: Tôn Giáo và Đức Tin

Tôn giáo chỉ là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, là sự gian dối, mị dân và mê tín dị đoan. Ai theo đạo là người ngu. Tôn giáo dạy nhiều điều khó hiểu, vô lý và không thể chấp nhận được. Chẳng hạn: Một Thiên Chúa mà lại có Ba Ngôi, Chúa Giêsu hiện […]

Năm Đức Tin với Thánh Tôma – Bài 35: Chớ sát sinh

ĐIỀU RĂN THỨ NĂM CHỚ SÁT SINH (Xh 20,13) Chúng ta đã quen đọc điều răn thứ năm là “Chớ giết người”.  Nếu dịch sát nguyên bản thì phải nói là “Cấm giết”, và dĩ nhiên là hiểu về việc giết người. Nhưng có người đã dựa vào nguyên bản để cấm luôn cả việc […]

Năm Đức Tin với Thánh Tôma – Bài 34: Hãy tôn kính cha mẹ

MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐIỀU RĂN THỨ BỐN “HÃY TÔN KÍNH CHA MẸ ĐỂ NGƯƠI ĐƯỢC HƯỞNG ĐỜI SỐNG LÂU DÀI TRÊN ĐẤT MÀ GIAVÊ CỦA NGƯƠI ĐÃ BAN” (Xh 20,12) ========= Sau 3 điều răn liên quan đến luật truyền mến Chúa, chúng ta bước sang 7 điều răn liên quan đến luật truyền yêu […]

Năm Đức Tin với Thánh Tôma – Bài 33: Ngươi hãy thánh hóa ngày Sabat

MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐIỀU RĂN THỨ BA “NGƯƠI HÃY NHỚ THÁNH HOÁ NGÀY SABAT” (Xh 20,8) ========= Trong bản kinh tiếng Việt, điều răn thứ ba được phát biểu như sau: “Thứ ba giữ ngày Chúa Nhật”. Thánh Tôma phát biểu theo bản văn Kinh Thánh Cựu ước “Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày sabat” […]

Đối thoại năm đức tin – Vấn đề 15: Gía trị của sự cầu nguyện

VẤN ĐỀ 15: Bạn là người tin có Thiên Chúa. Vậy khi bạn đau ốm mà chỉ cầu khẩn suông thì có được Chúa cho khỏi bệnh không? Hoặc khi bạn đói mà chỉ cầu nguyện thì Chúa có ban cho bạn cơm bánh không? Còn tôi, tôi chẳng cần phải tin có Chúa hay […]

Đối thoại năm đức tin – Vấn đề 14: Thiên Chúa công bằng nhân từ và hình phạt hỏa ngục

VẤN ĐỀ 14: Nói rằng Thiên Chúa là Đấng công bằng và nhân từ vô cùng. Vậy tại sao Ngài lại nhẫn tâm phạt những người chỉ phạm một tội trọng trong giây lát, phải chịu hình khổ hỏa ngục đến muôn đời ? TRẢ LỜI: I. HỎA NGỤC LÀ MỘT THỰC TẠI CHẮC CHẮN […]

Năm Đức Tin với Thánh Tôma – Bài 32: Ðiều Răn Thứ Hai

MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐIỀU RĂN THỨ HAI “NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CỚ” ========= Bài hôm nay bàn về điều răn (hoặc lệnh truyền) thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Có những bản dịch khác viết là “đừng kêu danh Chúa cách bất xứng” (in vanum). Cũng giống như […]

Đối thoại năm đức tin – Vấn đề 13: Thiên Chúa và sự thưởng phạt

VẤN ĐỀ 13 : Nếu có Thiên Chúa thì tại sao Ngài lại để cho những người tin thờ Ngài phải thua thiệt nghèo khổ? Tại sao Ngài không phạt thẳng tay, tru diệt những kẻ chống lại Ngài? TRẢ LỜI : ĐẶT VẤN ĐỀ: Tại sao nhiều kẻ không tin thờ Thiên Chúa mà […]

Đối thoại năm đức tin – Vấn đề 12: Tại sao Thiên Chúa để cho con người phải chịu đau khổ, chết chóc, chiến tranh và đầy dẫy những bất công trong xã hội?

VẤN ĐỀ 12: Nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Vậy tại sao Thiên Chúa biết trước có một số người sẽ phải xuống hỏa ngục, mà Ngài còn tạo dựng nên họ làm chi ? Tại sao Ngài để cho con người phải chịu đau khổ, chết chóc, chiến tranh và đầy dẫy những bất […]

Năm Đức Tin với Thánh Tôma – Bài 31: Điều Răn Thứ Nhất

MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT “NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CÓ THẦN NÀO KHÁC ĐỐI NGHỊCH VỚI TA” (Xh 20,3) ========= Sau những bài dẫn nhập về luật Thiên Chúa, cách riêng là luật yêu thương của Tân ước với hai lệnh truyền mến Chúa yêu người, từ bài hôm nay, Thánh Tôma giải thích […]

Đối thoại năm đức tin – Vấn đề 11: Thiên Chúa chỉ là hình ảnh con người tạo ra?

VẤN ĐỀ 11: Thiên Chúa chỉ là hình ảnh con người tạo ra. Nói cách khác, con người đã tưởng tượng ra một vị Thiên Chúa, rồi gán cho Thiên Chúa những gì thấy nơi chính mình. Thực sự ngoài con người không còn một thần thánh nào cả.   TRẢ LỜI: 1. LỜI CHÚA: “Thiên […]

Đối thoại năm đức tin – Vấn đề 10: Thiên Chúa do ai sinh ra?

VẤN ĐỀ 10: Nói rằng mọi vật đều do Thiên Chúa sinh ra theo nguyên tắc nhân quả: “Có hậu quả thì phải đã có nguyên nhân sinh ra hậu quả đó”. Vậy thì cũng theo nguyên tắc ấy áp dụng vào Thiên Chúa. Thiên Chua do ai sinh ra? TRẢ LỜI: LỜI CHÚA: Thiên […]

Bí Tích Thánh Thể Là Gì Và Quan Trọng Ra Sao?

Trong năm Đức Tin đang diễn ra và sẽ kết thức ngày 24 tháng 11 năm nay, Giáo Hội mời gọi mọi tín hữu không những đào sâu kho tàng đức tin trong Kinh Thánh mà còn đặc biệt chú ý đên việc tham dự tích cực việc cử hành các Bí tích, đặc biệt […]

Năm Đức Tin với Thánh Tôma – Bài 30: Yêu thương người lân cận

Sau nhập đề về điều răn “mến Chúa”, Thánh Tôma bước sáng điều “yêu người”.  Bài hôm nay gồm 3 mục chính: 1/ Bốn lý do để yêu thương  người thân cận. 2/ Ý nghĩa của lệnh truyền yêu thương người thân cận “như chính mình”. 3/ Năm lý do để tha thứ cho kẻ […]

Năm Đức Tin với Thánh Tôma – Bài 29: Kính mến Thiên Chúa

Sau bài dẫn nhập về đức mến, Thánh Tôma đi vào hai “mối tình” cơ bản của nhân đức này, đó là mến Chúa và yêu người. Bài hôm nay bàn về mối tình thứ nhất: lòng mến Chúa. Tác giả chú ý cách riêng đến 2 điểm: thứ nhất, làm thế nào để chu […]

Năm Đức Tin với Thánh Tôma – Bài 28: Những hiệu qủa của lòng mến Chúa

Bài hôm nay tiếp tục phần dẫn nhập vào đề tài luật yêu thương. Lần trước, Thánh Tôma ôn lại lịch sử của việc ban hành bốn luật trong lịch sử cứu độ: luật tự nhiên, luật dục vọng, luật Cựu ước (kính sợ), luật Tân ước (yêu thương). Tiếp tục phần dẫn nhập, tác […]

Năm Đức Tin với Thánh Tôma – Bài 27: Luật Tình Yêu

DẪN NHẬP VÀO LUẬT TÌNH YÊU ========= Như đã giới thiệu lần trước, Thánh Tôma đã giải thích Mười Điều Răn của Thiên Chúa theo chiều hướng tình yêu: yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Vì thế, để mở đầu cho loạt bài huấn giáo này, thánh nhân muốn trình bày về ý nghĩa […]