Trang chủ » Tủ Sách - Tài Liệu » 2. Legio Mariae » Hỏi Đáp Thủ Bản

Chương 41 ĐỨC MẾN CAO TRỌNG HƠN CẢ

Thủ Bản Số Lề 563   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 533) Sự sống đích thực của Legio tùy thuộc vào điều gì ? * Tùy thuộc vào lòng tôn sùng và noi gương Đức Mẹ. Cho nên buộc các hội viên phải có một tình yêu nồng cháy và trội vượt hơn […]

Chương 40 Hãy Đi Giảng Phúc Âm Cho Mọi Loài Thụ Tạo

Thủ Bản Số Lề 522   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 496) Chúa di chúc gì cho loài người? di chúc ấy ban ra khi nào ? * “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. * Lúc Chúa Cứu Thế đã hoàn tất công […]

Chương 39 CÁC ĐIỀU CỐT YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ CỦA LEGIO

Thủ Bản Số Lề 448   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 441) Thiên Chúa cần chi đến sự trợ giúp của Đức Mẹ – một thụ tạo ? * Thiên Chúa có thể không cần đến Đức Mẹ, cũng như không cần đến tính loài người của Chúa Giêsu. Nhưng trong kế hoạch […]

Chương 38 HIỆP SĨ

Thủ Bản Số Lề 447   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 434) Mục đích của phong trào hiệp sĩ là gì ? * Xây dựng sự hiểu biết về Giáo Lý cho tín hữu. * Huấn luyện cách trình bày điều đã hiểu. * Thúc đẩy việc hoạt động tông đồ. 435) Phong […]

Chương 37 KHUYẾN DỤ VỀ CÔNG TÁC

Thủ Bản Số Lề 384   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 404) Thái độ của người Legio khi công tác phải thế nào ? * Hãy can đảm, đừng quá dè dặt vì “Dè dặt đi đến đâu là đẩy lùi can đảm ra khỏi nơi đó. Rồi sẽ thấy vì dè dặt […]

Chương 36 PRAESIDIA ĐẶC BIỆT

Thủ Bản Số Lề 380   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 392) Praesidium Junior (thiếu niên) là gì ? * Là Praesidium dành cho các em dưới 18 tuổi. 393) Có cần thiết phải lập những Praesidium thiếu niên không ? * Rất cần thiết cho tương lai, cho sự sống còn của […]

Chương 35 TÀI CHÁNH

Thủ Bản Số Lề 379   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 389) Tại sao nói các hội đồng Legio có bổn phận đóng góp tài chánh cho hội đồng cấp trên ? * Không những phải đóng góp mà cònđóng góp một cách rộng rãi với tâm tình hiếu thảo của con cái […]

Chương 34 PHẬN SỰ ỦY VIÊN PRAESIDIUM

Thủ Bản Số Lề 364   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 372) Điều kiện quan trọng nhất quyết định sự thành công của Legio là gì ? * Tập cho hội viên nhiều đức tính siêu nhiên và biết áp dụng các đức tính ấy vào việc làm. 373) Một Praesidium phải thế […]

Chương 33 NHIỆM VỤ CĂN BẢN

Thủ Bản Số Lề 327   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 322) Nhiệm vụ hàng đầu của người Legio là gì ? Tại sao ? * Dự họp Praesidium đúng giờ và điều hòa hằng tuần. * Họp là gốc, công tác là hoa, hoa không gốc sẽ tàn. 323) Đường dài và […]

Chương 32 ĐỀ PHÒNG LUẬN ĐIỆU BÀI BÁC

Thủ Bản Số Lề 309 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 308) Khi gặp lời bài bác “ở đây chúng tôi không cần Legio” bạn phải làm sao ? * Hãy cho họ biết rằng: “lòng nhiệt thành và tinh thần công giáo” thì ở đâu và bao giờ cũng cần Legio đến để […]

Chương 31 PHÁT TRIỂN VÀ TUYỂN MỘ

Thủ Bản Số Lề 303 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 298) Phát triển và tuyển mộ, nhiệm vụ thuộc về ai ? * Nhiệm vụ thuộc về bất cứ hội viên nào ở bất cứ địa vị. 299) Tại sao Legio đòi hỏi người hội viên phải quan tâm đến phát triển và […]

Chương 30. LỄ HỘI CHÍNH THỨC

Thủ Bản Số Lề 287 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 289) Tại sao có lễ hội ? * Để hội viên Legio quen biết và thắt chặt tình đoàn kết. 290) Lễ Acies là gì ? Ý nghĩa và thời điểm tổ chức lễ ? * Là lễ dâng mình của các hội […]

Chương 29 LÒNG TRUNG THÀNH

Thủ Bản Số Lề 285 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 282) Trọng tâm của Legio là gì ? * Là Hiệp Nhất toàn thể hội viên các cấp. 283) Muốn hiệp nhất, người hội viên Legio phải thế nào ? * Trung thành là xi măng gắn chặt các hội viên: hội viên […]

Chương 28. Việc Quản Trị Của Legio

Thủ bản số lề 280 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 264) Bổn phận chính của các cấp hội đồng là gì ? * Bảo vệ sự hợp nhất – Duy trì lý tưởng nguyên thủy – Bảo tồn nguyên vẹn tinh thần, kỷ luật, thông lệ của Legio – Huấn luyện các ủy […]

Chương 26 & 27 – Kinh Tessera và Hiệu Kỳ của Legio Mariae

Thủ Bản số lề 277      >>  Đọc sách Thủ Bản    Chương 26: Kinh TESSERA 259) Tessera nghĩa là gì ? * Tessera là tấm thẻ hay một Bảo Chứng để những người trong dòng tộc hoặc bạn thân nhận diện nhau. * Theo nghĩa quân sự, Tessera là tấm thẻ vuông viết mật khẩu. […]

Chương 25. BỨC HOẠ CỦA LEGIO

255) Bức hoạ của Legio nói lên ý nghĩa gì ? * Bức hoạ trình bày rất khéo tất cả diện mạo đạo đức của Legio. Các kinh của Legio được biểu thị trong bức hoạ. Bức họa ám chỉ Lễ Hiện Xuống, ngày Đức Maria làm máng dẫn nguồn ơn dồi dào của Chúa […]

Chương 24 CÁC THÁNH BẢO TRỢ LEGIO MARIAE

Thủ bản số lề 259 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 237) Thánh Giuse giữ địa vị nào trên Thiên Quốc ? tại sao ? * Thánh Giuse có địa vị bậc nhất sau Chúa và Đức Mẹ * Vì sự ân cần vô lượng, sống động mật thiết, như tình cha con của […]

Chương 22 & 23 – Kinh Nguyện Của Legio & Những Kinh Không Thay Đổi

Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf Chương 22 – Thủ bản số lề 253 KINH NGUYỆN CỦA LEGIO 234) Kinh nguyện của Legio là kinh nào ? Cách đọc ? * Là bản kinh Tessera mà người hội viên phải đọc trọn mỗi ngày và hội viên hoạt động đọc trong buổi họp theo đúng […]

Học Thủ Bản Chương 21. NHÀ NAZARET MẦU NHIỆM

Thủ bản số lề 245 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 229) Căn cứ vào đâu mà nói giáo thuyết Nhiệm Thể áp dụng cho các buổi họp Legio ? * Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì ở đó có Thầy ở giữa họ. 230) Hãy giải thích […]

Học Thủ Bản Chương 20. HỆ THỐNG CỐ ĐỊNH CỦA LEGIO

Thủ bản số lề 241 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf 223) Hệ thống cố định của Legio là gì ? * Là hệ thống của Legio không cho phép hội viên thay đổi các quy luật hay cách thực hành. 224) Tại sao hội viên không có quyền thay đổi ? * Để […]