Sau Việc Đánh Đuổi Tụi Con Buôn

NGÀI PHÁ TRẬN KHẨU CHIẾN VÀ TẶNG LẠI NHỮNG LỜI CHUA CAY Sau khi rủa cây vả bên đường, Chúa Giêsu xuống thung lũng Cédron, rồi lên Jerusalem. Hôm ấy kinh thành ứ những người, vì lễ Vượt Qua đã sắp tới. Đi qua các phố trong thành, thấy từng đoàn chiên người ta mang […]

Vì Một Lời Rủa, Cây Vả Chết Khô !

Sáng sớm hôm sau, Chúa Giêsu và đoàn môn đệ lại bỏ Betania, trở lên Jerusalem. Đi một quãng đường, thở khí mát của bình minh, Ngài cảm thấy đói. Ngài thấy ở xa bên vệ đường có một cây vả lá rậm xanh tươi. Bấy giờ chưa phải là mùa quả, nhưng cây vả […]

Cuộc Khởi Hoàn Vinh Hiển

VỊ TIÊN TRI CỠI LỪA, TOÀN DÂN TUNG HÔ DẬY ĐẤT, NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ LẠ, Ý NGHĨA SÂU XA… Thanh danh Chúa Giêsu đã vang dậy khắp xứ Palestine, từ miền Pêrêa đến bờ Địa Trung Hải, và từ giải rừng sâu rộng Giuđêa đến núi Hécmon. Thanh danh Ngài được ăn sâu vào […]