Trang chủ » Audio » Sách Nói » Suy Niệm

Audio: Đời Sống Chiêm Niệm

Nguyên tác: THE CONTEMPLATIVE LIFE Tác giả       : Thomas Philippe, OP Chuyển ngữ: Đan sĩ Đaminh Chương 1: Tĩnh tâm: một mầu nhiệm Chương 2: Mục đích Dòng Đaminh Chương 3: Mầu nhiệm đời chiêm niệm Chương 4: Tiếng gọi đặc biệt Chương 5: Maria, gương đời chiêm niệm Chương 6: Cầu […]

Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha (Audio & pdf)

 Audio – Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha >> Xin mở Pdf file để đọc

Audio Đường Rỗi Linh Hồn

Tác giả : Thánh Anphong NXB: Tôn Giáo Thực hiện : tinmung net Studio Giọng đọc: Chị Agnes Minh Lý Phần 1 01. Hãy lo cho được hạnh phúc đời đời. 02. Phạm tội là làm nhục Thiên Chúa. 03. Thiên Chúa kiên nhẫn với người tội lỗi. 04. Mọi người đều phải chết. 05. […]

Audio Người Say Yêu Thánh Thể

Tác giả : Thánh Pierre-Julien Eymard 31 Bài suy niệm về Đức Mẹ Thánh Thể   Người Say Yêu Thánh Thể – 1 Người Say Yêu Thánh Thể – 2 Người Say Yêu Thánh Thể – 3 Người Say Yêu Thánh Thể – 4 Người Say Yêu Thánh Thể – 5 Người Say Yêu Thánh […]