Trang chủ » Audio » Sách Nói » Các Thánh

Audio Truyện Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

01 Truyện thánh Têrêsa 02 Truyện thánh Têrêsa 03 Truyện thánh Têrêsa 04 Truyện thánh Têrêsa 05 Truyện thánh Têrêsa 06 Truyện thánh Têrêsa 07 Truyện thánh Têrêsa 08 Truyện thánh Têrêsa 09 Truyện thánh Têrêsa 10 Truyện thánh Têrêsa 11 Truyện thánh Têrêsa 12 Truyện thánh Têrêsa 13 Truyện thánh Têrêsa 14 Truyện thánh […]

Audio Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ Tháng 8

Ngày 1:  Thánh Alphongsô Ligôri Ngày 2:  Thánh Phêrô Julianô Eymard Ngày 3:  Thánh Philipphê Bênizi Ngày 4:  Thánh Gioan Maria Viannê Ngày 5:  Lễ cung hiến thánh đường Đức Bà cả Ngày 6:  Chúa Giêsu hiển dung Ngày 7: Thánh Cajêtan Ngày 8:  Thánh Đa Minh Ngày 9:  Thánh Êđit Stêin Ngày 10: Thánh Lôrenxô Ngày […]

Audio 13 người đã thay đổi thế giới

LM Tiến Lộc GS Trần Duy Nhiên Nguồn : trungtammucvudcct.com   Lời ngỏ Anrê Philip Natanaen Mátthêu Gioan Simon Giacôbê Giuđa Tađêo Tôma Phêrô Giacôbê con ông Giêbêđê Phaolô Máthia Lời bạt   DOWNLOAD: Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách: ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As […]

Audio Truyện Một Tâm Hồn

Tác giả : Thánh Nữ Têrêxa Người dịch : Kim Thiếu Nguyệt Nga & Kim Hà diễn đọc. Radio Giờ Của Mẹ thực hiện Một kiệt tác trong truyện các thánh xưa nay, một kiểu mẫu thánh thiện của thế hệ này… PHẦN I Truyện một tâm hồn – 01 Truyện một tâm hồn – […]