Trang chủ » Audio » Phát Thanh

Phát Thanh Công Giáo 31-08-2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 25/08/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 18/08/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 11/08/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 04/08/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 28/07/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 21/07/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 14/07/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 07/07/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 30/06/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 23/06/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 16/06/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 09/06/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 02/06/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 26/05/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican

Phát Thanh Công Giáo 19/05/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican Mẹ Hằng Cứu Giúp

Phát Thanh Công Giáo 12/05/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican Mẹ Hằng Cứu Giúp

Phát Thanh Công Giáo 05/05/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican Mẹ Hằng Cứu Giúp

Phát Thanh Công Giáo 28/04/2013

  Đài Chân Lý Á Châu Radio Vatican Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh C

Bài Giảng: 1. Gm. Nguyễn Văn Khảm (Gp. Sài Gòn) 2. Lm. Lê Quang Uy CSsR 3. Lm. Huỳnh Lê Pháp CSsR 4. Lm. Hà Ngọc Phú CSsR 5. Lm. Phạm Huy Lãm CSsR 6. Lm. Lê Ngọc Thanh CSsR 7. Phó tế Trần Thiện Thanh Trà CSsR Suy Niệm: Bài hát chủ đề: “Hãy […]