THÁNH CẢ GIUSE

Mừng Lễ
THÁNH CẢ GIUSE
19/3/17

Trần hoàn vang khúc ngợi ca
Hôm nay mừng Lễ Người Cha gia đình
Giu-Se Thánh Cả ấm tình
Nêu gương công chính mẫu hình biểu dương
Khiêm nhường, thinh lặng, yêu thương
Lo toan Thánh Thất náu nương an bình
Nhánh bông huệ trắng ẩn mình
Vâng theo ý Chúa nhiệt tình quản gia
Mẫu gương cho hết mọi nhà
Thuỷ chung vun đắp mái nhà yên vui
Khó nguy lướt thắng chẳng lùi
Kiên tâm bền chí dập vùi gai chông
Kính dâng Cha đoá hoa hồng
Tâm tình yêu mến cậy trông nơi Ngài
Giu-Se Thánh Cả phước lai
Cha nuôi Con Chúa Ngôi Hai làm người
Bạn trăm năm Mẹ Ngôi Lời
Phù hộ tín hữu sống đời bình an
Tin Mừng nối tiếp toả lan
Cánh đồng truyền giáo ngập tràn phúc ân.

BCT
SG.16/3/17

Chuyên Mục: Thánh Giuse 

Đức Mẹ Maria là Đấng tuyệt vời như thế, đến nỗi những hành vi của Mẹ đều trở thành mô phạm cho tất cả mọi người.- Thánh Ambrosius

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: