THÁNH CẢ GIUSE

Mừng Lễ
THÁNH CẢ GIUSE
19/3/17

Trần hoàn vang khúc ngợi ca
Hôm nay mừng Lễ Người Cha gia đình
Giu-Se Thánh Cả ấm tình
Nêu gương công chính mẫu hình biểu dương
Khiêm nhường, thinh lặng, yêu thương
Lo toan Thánh Thất náu nương an bình
Nhánh bông huệ trắng ẩn mình
Vâng theo ý Chúa nhiệt tình quản gia
Mẫu gương cho hết mọi nhà
Thuỷ chung vun đắp mái nhà yên vui
Khó nguy lướt thắng chẳng lùi
Kiên tâm bền chí dập vùi gai chông
Kính dâng Cha đoá hoa hồng
Tâm tình yêu mến cậy trông nơi Ngài
Giu-Se Thánh Cả phước lai
Cha nuôi Con Chúa Ngôi Hai làm người
Bạn trăm năm Mẹ Ngôi Lời
Phù hộ tín hữu sống đời bình an
Tin Mừng nối tiếp toả lan
Cánh đồng truyền giáo ngập tràn phúc ân.

BCT
SG.16/3/17

Chuyên Mục: Thánh Giuse 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: