Người giữ kho tàng vô gía!

Suy niệm Tin Mừng Lể Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria ( 2014)

Vâng , kính thưa quý vị , thưa các bạn. Lại một ngày 19/03 nữa lại về, ngày mà Giáo Hội tôn kính , mến yêu, mặc nhiên nhớ đến Vị thánh Quan Thầy của mình. Nhưng, đặc biệt năm nay là năm đầu tiên Bộ Phụng Tự & Kỷ Luật Các Bí Tích hân hoan đưa Lễ Thánh Cả Giuse vào kính nguyện Thánh Thể, được đọc trong Thánh Lễ sau Đức Trinh Nữ Maria.

Chúng ta thấy, đề cao thánh Cả Giuse trong giáo hội là quyền lợi chính đáng và hữu ích, việc tôn kính ngài là hồng phúc cho chúng ta. Vì, đứng vào bậc thánh, thì thánh Giuse phải đứng nhất, điều nầy không thể phủ nhận. Nên chi, việc tôn kính cách trọng thể ngài là việc làm hữu ích cho chúng ta. Bởi vì, chính Thiên Chúa đã trao cho thánh Giuse hai “kho tàng vô giá”, đó là Đức Giêsu –Kitô, Con Thiên Chúa làm Người và Mẹ Rất thánh của Người là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Mẹ của loài người, Mẹ của các linh mục và Mẹ của chúng ta.

Chúng ta thấy, đứng sau Đức Mẹ thì ai hơn được thánh Giuse? Một con người được gọi và chọn bởi Thiên Chúa. “ Này ông Giuse, con cháu vua Đa-vít, đừng ngại đón Bà Maria vợ ông về, vì Người Con Bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” ( Mt 1, 20 b )

Vâng, chúng ta thấy, chỉ dựa vào duy nhất câu Lời Chúa trên, cũng đủ để cho chúng ta suy niệm về thánh Cả Giuse, một con người phàm nhân hoàn toàn, nhưng được Thiên Chúa giao phó cho một sứ vụ đặc biệt, một trọng trách lớn lao, đồng thời một vinh dự khôn sánh.

Như vậy, thánh Cả Giuse là một nhân vật có thật trong lịch sử dân tộc Israel, không phải hư cấu , hay huyễn hoặc, hoặc là huyền thoại, mà là có lai lịch, gốc tích rõ ràng, tính từ đời Vua Đa-vít đến thánh Giuse là hai mươi bảy đời. ( Mt 1, 17)
Nhưng con người ấy đã được thiên Chúa kêu gọi trở nên một chứng nhân đặc biệt và trên cả đặc biệt, bởi vì thánh Giuse được tham dự vào chương trình cứu độ loài người của Thiên Chúa. Vâng, chúng ta thấy sự mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện bởi Ngôi Hai cần có sự cộng tác từ loài người, thì Đức Maria và thánh Cả Giuse là hai người đóng vai trò hết sức quan trọng trong chương trình cứu độ.

Sự hưởng ứng mau mắn đối với mầu nhiệm cứu độ loài người của Thiên Chúa nơi thánh Cả Giuse.

Đức Maria và thánh Cả Giuse, theo thủ tục đã đính hôn, trên danh nghĩa là phu thê hợp pháp. Theo đó, được gọi là vợ chồng, tức là đôi bạn trăm năm. Tự thâm sâu, hai vị không phải là thánh, chỉ là thụ tao, là phàm nhân. Có nghĩa là, Đức Maria và thánh Giuse không có công trạng gì, không có quyền phép gì, không có tài giỏi gì. Nhưng Thiên Chúa đã chọn đôi phu thê ấy, để trở nên người cộng tác với Thiên Chúa. Đó là, Đức Trinh Nữ Maria được lãnh nhận một nhiệm vụ cao cả là được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, hoàn toàn chưa biết đến việc phu thê. Chỉ mới có hôn ước, chưa có hôn sự. Mầu nhiệm Thiên Chúa vô cùng cao siêu, nhưng Thiên Chúa muốn sự hợp tác nơi con người, thì hai tiếng xin vâng của hai tâm hồn thánh thiện và hoàn toàn trong sáng ấy đã đáp lại, đã gióng lên và vang mãi. Như vậy, việc thánh Cả Giuse là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria là điều minh định cách chân thật, từ đó cho thấy việc Ngôi Hai nhập Thể làm Người một cách rõ ràng, hiển nhiên, không đi đường tắt, có một mái ấm gia đình, sống trong một tuổi thơ có cha mẹ trần thế. hoàn toàn bởi một mầu nhiệm, nhưng mầu nhiệm ấy vẫn chu tất tính người, dù là Thiên Chúa ở với con người, nhưng con người không hoảng sợ bởi Thần Tính của Thiên Chúa ngự trị.

Dù là Dưỡng Phụ của Đấng Cứu Thế, nhưng thánh Cả Giuse cũng không thể hiểu thấu những mầu nhiệm nơi Chúa Giêsu Con Thiên Chúa làm Người. Bởi vì, suốt mười hai năm, thánh Giuse lao động nuôi sống Thánh Gia, trong đó có Con Thiên Chúa. Nhưng đến năm Chúa Giêsu mười hai tuổi, thì thánh Cả Giuse và Đức Maria cùng đem Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem để mừng Lễ Vượt Qua, tuy lễ nầy (hai đấng vẫn đi hằng năm), nhưng Chúa Giêsu đến năm mười hai tuổi mới được đi. Như vậy, năm Chúa Giêsu mười hai tuổi, mới là năm đầu tiên Người được trẩy hội đền thờ. Nhưng trước sự đối đáp khôn ngoan và thông thái của Chúa Giêsu đối với các bậc thông thái, kinh sư, thì thánh Cả Giuse và Đức Maria không khỏi bỡ ngỡ lạ lùng. Không hiểu những gì Người nói với những kinh sư, và trả lời cho Hai Đấng. ( Lc 2, 50). Như thế chúng ta thấy qua mầu nhiệm nhập thể – nhập thế của Con Thiên Chúa, gọi tắt là “làm Người”, thì hai con người được kêu mời và được chọn ấy mới trở nên đấng thánh của Thiên Chúa, nhờ Con Một Thiên Chúa. Như vậy Chúa Giêsu đến để liên kết con người, tạo nên sự thánh thiện giữa con người. Gìn giữ, bảo vệ , chở che con người. Trước mắt, sự hiện diện hữu hình, thì thánh Cả Giuse và Đức Maria săn sóc, nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Nhưng thật ra, hai đấng đã nhờ Chúa Giêsu kiện toàn cả hồn và xác. Vì Chúa Giêsu là Thần Khí Thiên Chúa, được tượng thai nhờ cung lòng khiết trinh vẹn tuyền của Đức Maria. Có nghĩa là, sự nối kết từ Thiên Chúa qua sự vâng phục, sự đáp trả, sự tín trung của thánh Giuse và Bạn trăm năm của ngài là Đức Maria.

Tin Mừng thuật lại việc “Truyền Tin”, thì chỉ có hai Tin Mừng đó là Mattheu và Lucca. Thánh Mattheu thuật lại việc truyền tin cho thánh Giuse( Mt 1,18-25). Còn thánh Lucca thì thuật lại việc truyền tin cho Đức Maria( Lc 2 , 26-38).

Như vậy biến cố tuyền tin là một sự Mặc Khải vĩ đại nhất đối với mọi mặc khải. Nhưng ngoài Đức Maria, được mệnh danh là “Nữ Tỳ “ vâng Lời Thiên Chúa, thì thánh Cả Giuse cũng không kém phần phúc ấy. ( Mt 1, 20 b). Thánh Giuse được mặc khải và đón nhận Đức Trinh Nữ Maria là bạn trăm năm của ngài, đồng thời đón nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng mà sứ thần truyền tin là “ … Người Con, bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần”( c 20 b )

Vâng , chỉ duy nhất Đấng Cứu Thế, Con Một Thiên Chúa, mới do Thần Khí Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, một Ngôi Vị Thiên Chúa thứ Ba trong Ba Ngôi Cực Thánh, ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con, nhờ thân xác hữu hình vẹn tuyền của Đức Trinh Nữ Maria mà Con Thiên Chúa đã làm Người để cứu chuộc nhân loại. Nhưng mầu nhiệm ấy được trao phó cho một người tên là GIUSE- làng Nazaret. Như vậy, thánh Cả Giuse không phải là một người giữ kho tàng vô giá sao?

Lạy Thiên Chúa muôn trùng cao cả, Chúa đã ban cho loài người những mầu nhiệm kỳ diệu, trong đó có một con người mang thánh danh Giuse, được gìn giữ kho tàng vô giá là Con Một Thiên Chúa và Thánh Mẫu của Người trong suốt thời gian trần thế. Một nhân vật có thế giá trước ngai tòa Thiên Chúa tối cao. Xin cho chúng con được hết lòng kính tin sùng mộ ngài, vì như thế là chúng con đang đi trong đường lối của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con ./. Amen

Lạy thánh Cả Giuse xin cầu bàu cho Giáo Hội và cho chúng con./. Amen

Xin cầu cho LH Giuse ! Con xin cảm ơn quý vị.
19/03/2014
P. Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thánh Giuse 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: