Chạy đến cùng Giuse

Âm thầm lặng lẽ khiêm nhu
Giuse Thánh Cả nhân từ mến thương
Chính ngài là đấng treo gương
Là đấng Dưỡng Phụ của Ngôi Con Trời

Ôi, gương ngài thật sáng ngời!
Có ai mà được như ngài thế không ?!
Một lòng gắn kết âm thầm
Một đời trung tín, sắt son Chúa Trời

Lao động chân thành tuyệt vời !
Nuôi nấng “ Con Đức Chúa Trời” phàm nhân
Giuse nhân đức cao ngần
Trọng trách duy nhất, âm thầm chỉn chu

Sứ vụ kề cận khiêm nhu
Chăm lo Gia Thất Giêsu – Mẹ Người
Suy đến trọng trách của ngài
Quả là “đại phúc “ trên “loài” đàn ông

Tháng Ba kính nhớ Thánh Nhân
Nguyện xin cha Thánh ân cần giúp cho
Trong lúc nguy khốn giằng co
Xin cha che chở con thơ thế trần

Kêu cầu cha Thánh thương thân
Phận hèn phàm mọn, quân thù bao quanh
Cha Thánh là đấng xứng danh
Che chở , bảo bọc “Thân Nhân Chúa Trời”

Muôn đời nhân đức sáng ngời !
Chăm lo “Con Trời ” , ôi, Thánh Giuse
Tri ân, cảm tạ, vâng nghe
Xin ngài chỉ giáo con thơ thế trần

Nguyện xin cha thánh thương ban
Nhờ lời nguyện giúp, đá vàng chẳng phai
Giuse cha Thánh trên ngai
Hằng luôn bầu cử trước ngai Chúa Trời./. Amen

Tháng Ba 2017, tháng kính Thánh Cả Giuse
Xin cầu cho LH Giuse Đức cố Giám Mục VŨ DUY THỐNG
Và LH Giuse Trần Đình Thẩm.
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thánh Giuse 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: