Tấm Lòng Vàng

THƠ MỪNG KÍNH THÁNH MARTIN DE PORESS

 

Một người con rơi

Một người con có hiếu

Một thiếu niên tốt bụng

Một thầy thuốc nhân từ

Một trợ sĩ dòng Đa-minh

Một tu sĩ có TẤM LÒNG VÀNG

 

Ôi, thật diệu kỳ, vì đâu ?

Vì thấm nhuần Kitô giáo

Muốn bước theo Đức Kitô

Vì nhận ra ơn cứu độ

 

Tấm Lòng Vàng Martino

Một nhân đức hy sinh

Gương khiêm nhường tận kỷ

Ôi, một người chiến sĩ

Trên bước đường Tông Đồ

Yêu thương người khốn khó

 

Sống xả kỷ vị tha

Sống chan hòa nhân ái

Một tấm gương vĩ đại

Hơn cả những vua quan

Thầy thấy người lầm than

 

Đem lòng thương như Chúa

Đến độ được phi thăng

Khi còn ngay tại thế

Ôi, Martin vị thánh nghèo

Nhưng thầy giàu nhân đức

 

Một vị thánh nổi danh

Cho dòng Đa-minh đó

Thương người không chưa đủ

Thầy thương luôn vật nuôi

Hay những con vật phá

Thầy chẳng thèm rầy la

 

Cho ăn và cứu chữa

Một y sĩ tài tình

Gương tận tụy nhân đức

Xứng danh trên bàn thờ

Nay xin ngài bầu cử

 

Trước tòa Chúa vinh quang

Cho những ai lầm than

Biết tìm đàng chạy đến

Bày tỏ lòng kính mến

Thầy Martin ra tay

Chuyển cầu đến Thiên Chúa./. Mong thay !

 

03/10/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Các Thánh 

Người đi hàng hải nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Maria mới có thể đi tới thiên đàng.- Thánh Thomas de Aquino

Tháng 03-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
                       Audio Tĩnh Tâm Mùa Chay
               Các Bài Suy Niệm Sống Mùa Chay
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 3 MC A | Chúa Nhật 4 MC A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: