Tấm Lòng Vàng

THƠ MỪNG KÍNH THÁNH MARTIN DE PORESS

 

Một người con rơi

Một người con có hiếu

Một thiếu niên tốt bụng

Một thầy thuốc nhân từ

Một trợ sĩ dòng Đa-minh

Một tu sĩ có TẤM LÒNG VÀNG

 

Ôi, thật diệu kỳ, vì đâu ?

Vì thấm nhuần Kitô giáo

Muốn bước theo Đức Kitô

Vì nhận ra ơn cứu độ

 

Tấm Lòng Vàng Martino

Một nhân đức hy sinh

Gương khiêm nhường tận kỷ

Ôi, một người chiến sĩ

Trên bước đường Tông Đồ

Yêu thương người khốn khó

 

Sống xả kỷ vị tha

Sống chan hòa nhân ái

Một tấm gương vĩ đại

Hơn cả những vua quan

Thầy thấy người lầm than

 

Đem lòng thương như Chúa

Đến độ được phi thăng

Khi còn ngay tại thế

Ôi, Martin vị thánh nghèo

Nhưng thầy giàu nhân đức

 

Một vị thánh nổi danh

Cho dòng Đa-minh đó

Thương người không chưa đủ

Thầy thương luôn vật nuôi

Hay những con vật phá

Thầy chẳng thèm rầy la

 

Cho ăn và cứu chữa

Một y sĩ tài tình

Gương tận tụy nhân đức

Xứng danh trên bàn thờ

Nay xin ngài bầu cử

 

Trước tòa Chúa vinh quang

Cho những ai lầm than

Biết tìm đàng chạy đến

Bày tỏ lòng kính mến

Thầy Martin ra tay

Chuyển cầu đến Thiên Chúa./. Mong thay !

 

03/10/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Các Thánh 

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: