Tâm Hồn Nhỏ Bé

Tâm hồn nhỏ bé
Như tiếng trẻ thơ
Tình yêu vô bờ
Chị dâng lên Chúa

Tâm hồn thơ bé
Như trẻ tập đi
Vì chị khắc ghi
Lời Chúa truyền dạy

Trở nên nhỏ bé
Chúa ẵm vào lòng
Được Chúa dìu nâng
Ôi , thật hạnh phúc !

Suy niệm vâng phục
Như Thầy Giêsu
Treo trên Thập giá
Để dâng tất cả

Lên Đấng toàn năng
Như được dạy rằng:
“ Xin vâng Thánh Ý”
Noi theo tôn chỉ

Bởi Thầy Giêsu
Đấng yêu trẻ thơ
Vì Nước Thiên Đàng
Dành cho trẻ nhỏ./.

16/07/2017
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Gương Chứng Nhân 

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

       Tháng Bảy: Ý Chỉ Truyền Giáo của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 08-2017

Chúa Nhật 16 TN A | Chúa Nhật 15 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: