Tâm Hồn Nhỏ Bé

Tâm hồn nhỏ bé
Như tiếng trẻ thơ
Tình yêu vô bờ
Chị dâng lên Chúa

Tâm hồn thơ bé
Như trẻ tập đi
Vì chị khắc ghi
Lời Chúa truyền dạy

Trở nên nhỏ bé
Chúa ẵm vào lòng
Được Chúa dìu nâng
Ôi , thật hạnh phúc !

Suy niệm vâng phục
Như Thầy Giêsu
Treo trên Thập giá
Để dâng tất cả

Lên Đấng toàn năng
Như được dạy rằng:
“ Xin vâng Thánh Ý”
Noi theo tôn chỉ

Bởi Thầy Giêsu
Đấng yêu trẻ thơ
Vì Nước Thiên Đàng
Dành cho trẻ nhỏ./.

16/07/2017
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Gương Chứng Nhân 

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: