Á Thánh Anre Phú Yên (1625 -1644)

Anre Phú Yên
Là một thiếu niên
Làm giáo lý viên
Thật là trung kiên

Loan khắp mọi miền
Vì tình mến Chúa
Mằng Lăng quê nhà
Tuy An là xã

Tuy Hòa chính huyện
Thuộc tỉnh Phú Yên
Thật là mộ đạo
Theo gương truyền giáo

Của cha Đắc –lộ
Dù bị bắt bớ
Dù bị khảo tra
Nhưng chẳng ly khai

Đạo Đức Chúa Trời
Anh dũng rạng ngời
Thà rằng mất mạng
Treo gương can đảm

Vì Chúa xưng Danh
Thật là hùng anh
Gắn liền sử xanh
Quê nhà Mằng lăng

Truyền cho hậu thế
Trung thành lưu danh
Á thánh đầu tiên
Treo gương Tử Đao

Chính là ANRE PHÚ YÊN
Vị thánh thiếu niên
Ngay tai Nước Việt
Một miền Truyền giáo ./.

17/07/2017
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Gương Chứng Nhân 

Người đi hàng hải nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Maria mới có thể đi tới thiên đàng.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: