Hùng Anh – Bác Ái – Thứ Tha

THƠ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM

Hùng anh, quả thật hùng anh

Đầu rơi, máu chảy lưu danh muôn đời

Một lòng giữ Đaọ Chúa Trời

Trung kiên, xưng tụng sáng ngời uy danh

 

Lời hay, ý đẹp như tranh

Đối đáp uyên bác , Thánh Thần ban cho

Vua quan nể sợ, âu lo

Bổn đạo tài trí chẳng lo gông cùm

 

Thật là cử chỉ anh hùng

Nói năng, ứng xử thật là khoan thai

Bắc- Trung –Nam  khắp ba miền

Địa hình chữ S thấm xuyên Tin Mừng

 

Đòn roi, tra khảo nát lưng

Chẳng hề nao núng, lưng chừng bỏ “Cha”

Từ nông dân, đến Đức cha

Từ bà lão, đến ông già tám mươi

 

Tuyên xưng một Đạo Chúa Trời

Yêu người bác ái làm nơi nương mình

Theo Chúa chẳng có tội tình

Vua quan muốn giết mặc tình chẳng than

 

Các thánh Tử Đạo hùng anh

Chẳng giận, chẳng oán, chẳng tranh với đời

Chỉ yêu một Chúa trên Trời

Người ban cho cả loài người trần gian

 

Cuộc sống hạnh phúc chứa chan

Tràn đầy ân sủng thiên đàng phúc vinh

Được làm người sống hữu tình

Chính là phúc phận thế nhân trên đời

 

Nay dù vua quan chưa thấu

Xin cho một ngày, họ được nhận ra

Tình Thiên Chúa chính là Cha

Mọi người bằng hữu thật là anh em

 

Hùng anh đức tính đầu tiên

Hiền dịu bác ái chẳng hề than van

Thứ tha, tha thứ vua quan

Những người bách hại đủ đàng dã tâm

 

Cầu cho họ biết ăn năn

Nhận ra Thiên Chúa nhân lành Trời cao

Chỉ có thế, chẳng có sao

Đầu rơi, máu chảy, ôi chao nhẹ nhàng!

Lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Nếu con lấy lòng nhiệt thành đọc kinh Kính Mừng, thì nhất định con sẽ làm cảm động đến Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria.- Thánh Monfort

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: