Đừng Dập Tắt Thánh Thần

Ai đã từng vuợt biển và sống qua các trại tỵ nạn hầu như đều chung cảm nghĩ rằng đó là những kỷ niệm không thể phai mờ.  Nhìn đại dương bao la cuồng nộ sóng rồi nhìn chiếc thuyền chài mỏng mãnh mong manh, ước vọng đến bờ bến bình an đã gần như tuyệt vọng. Và vì đã có thể chạm sờ cái chết trong gang tấc, ước vọng của mỗi thuyền nhân là khi thuyền cập bến tự do, sẽ gióng lên tiếng chuông sự thật về…

Read More

Một Tài Năng Hiếm Quý

Nếu như lời cầu xin đầy đủ và có ý nghĩa nhất không phải bạc tiền hay danh vọng mà là một chút khôn ngoan của Solomon thì người vợ trong sách Cách Ngôn hẳn đã biết làm điều cần thiết nhất cho mình. Và nếu khôn ngoan không còn là khôn ngoan nữa khi chỉ nghĩ đến mình và cho mình, thì “người vợ đảm đang” khó mà “tìm được” kia đã trở thành tuyệt hảo khi biết tự chế những đòi hỏi tư riêng của cá nhân và…

Read More