Thánh Ca – Hãy đến cùng Giuse 1

01 Cất tiếng hát mừng Viết Chung Hợp ca
02 Người công chính Nhật Tân
03 Hãy đến cùng Giuse (Thiên Linh) hợp ca
04 Giuse vinh hiển (Hải Linh) Kim Chi
05 Tạ ơn Thánh Giuse Trần Đình
06 Cha nhân từ Tốp ca nữ
07 Về bên thiên đàng Tốp ca nam
08 Đấng uy quyền Hợp ca
09 Lạy Thánh Giuse Tôp ca nam
10 Hãy đến cùng Giuse Hợp ca
11 Lạy Thánh Giuse Nhật Tân
12 Giuse Tốp ca nữ

Audio CD THÁNH CA VỀ THÁNH GIUSE 1
Ca trưởng: Đinh Thiện Bản
Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chuyên Mục: Thánh Ca  Từ khóa:

Dùng tâm hồn yêu thương để tiếp thu tất cả những hy sinh nhỏ, thì sẽ làm cho Thiên Chúa của sự thánh thiện một niềm vui lớn; Ngài chỉ vì một ly nước lã, mà ban cho mọi kẻ tin sống hạnh phúc như biển cả.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: