Thánh Ca – Hãy đến cùng Giuse 1

01 Cất tiếng hát mừng Viết Chung Hợp ca
02 Người công chính Nhật Tân
03 Hãy đến cùng Giuse (Thiên Linh) hợp ca
04 Giuse vinh hiển (Hải Linh) Kim Chi
05 Tạ ơn Thánh Giuse Trần Đình
06 Cha nhân từ Tốp ca nữ
07 Về bên thiên đàng Tốp ca nam
08 Đấng uy quyền Hợp ca
09 Lạy Thánh Giuse Tôp ca nam
10 Hãy đến cùng Giuse Hợp ca
11 Lạy Thánh Giuse Nhật Tân
12 Giuse Tốp ca nữ

Audio CD THÁNH CA VỀ THÁNH GIUSE 1
Ca trưởng: Đinh Thiện Bản
Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chuyên Mục: Thánh Ca  Từ khóa:

Công hiệu của năng lực cầu nguyện là đến từ đức ái, nhưng năng lực để cầu nguyện cho được hiệu quả, vẫn là do đức tin và đức cậy của mình.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: