Thánh Ca: Cùng Mẹ con dâng

01 Ave Maria Huyền Linh
02 Dâng Nguyện Duy
03 Lời Mẹ nhắn nhủ Huyền Linh
04 Ca khúc trầm hương Dao Kim
05 Lạy Mẹ Fatima Nguyễn Khắc Tuần
06 Tương lai cuộc đời Nguyên  Kha
07 Nữ Vương Mân Côi Hải Linh
08 Trên đĩa thánh Mi Trầm
09 Dâng ngọn lửa hồng Thiên Ý

Audio CD    CÙNG MẸ CON DÂNG

Giám đốc sản xuất : Hà Ngọc Thọ
biên tập Đỗ Thị Quỳnh   

biên tập Âm nhạc Lm JB Nguyễn Sang
Phòng thu Bí Đỏ
Hòa âm Quang Phúc

Nguồn: Tin Mừng Media

Chuyên Mục: Thánh Ca 

Nếu không có tình yêu thì tất cả hành vi, dù làm cho người ta tai nghe mắt thấy rất kinh ngạc, thì cũng là hư vô mà thôi.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: