Audio Thánh Mẫu Học

Các bài Thánh Mẫu học này đã được phát trong mục ”Mẹ Maria” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Vaticăng từ năm 2006, và trong mục ”Thánh Mẫu học” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Chân Lý Á châu (Veritas Manila) từ năm 2008.

Chúng được soạn theo các đề tài của cuốn ”Tân Từ Điển Thánh Mẫu Học”, do hai soạn giả Stefano De Fiores và Salvatore Meo, thuộc Phân khoa thần học của Học viện Marianum ở Roma phối hợp với sự cộng tác của 63 thần học gia và chuyên viên Thánh Mẫu học Italia và Âu châu.

Đức Maria là thụ tạo toàn vẹn nhất của gia đình nhân loại và là chi thể ưu việt nhất trong Thân Mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hội. Sau Đức Giêsu, Mẹ là mẫu người như Thiên Chúa đã tạo dựng thời khai nguyên vũ trụ, khi loài người chưa phạm tội kiêu căng bất tuân lệnh Thiên Chúa.

Học biết về Mẹ sẽ giúp chúng ta hiểu vai trò quan trọng của Mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi, noi gương Mẹ luôn biết thưa lên hai tiếng ”Xin vâng” với Thiên Chúa và sẵn sàng cộng tác với Chúa để loan báo Tin Mừng cứu độ và dẫn đưa mọi người về với Chúa.

Roma 26-8-2012
Linh mục Giuse Hoàng Minh Thắng

Nguyên giáo sư Thánh Kinh Học viện ”Regina Mundi”
trực thuộc Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, Học viện “Mater Ecclesiae”,
Giáo lý viên truyền giáo quốc tế, và Phân khoa Truyền Giáo
của Đại học Giáo Hoàng Urbaniana Roma (1991-2011)

 http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/08/Raffaello-terranuova-madonna-300x298.jpg

Phần 1 (TMH 1 – 40)

Gương mặt Mẹ Maria trong các văn bản thư thánh Phaolô và các Phúc Âm

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P1: TMH 1 – 40

Phần 2 (TMH 41 – 45)

Gương mặt Mẹ Maria trong sách Khải Huyền

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P2: TMH 41 – 45

Phần 3 (TMH 46 – 78)

Các tước hiệu của Mẹ Maria

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P3: TMH 46 – 78

Phần 4 ( TMH 79 – 90)

Đức Maria Hiền thê của Thánh Giuse

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P4: TMH 79 – 90

Phần 5 (TMH 91 – 102)

Lịch sử khoa Thánh Mẫu học

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P5: TMH 91 – 102

Phần 6 (TMH 103-120)

Gương mặt Mẹ Maria trong giáo huấn của các Giáo Phụ

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P6: TMH 103 – 120

Phần 7 (TMH 121-135)

Gương mặt và cuộc sống lịch sử của Mẹ Maria

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P7: TMH 121 – 135

Phần 8 (TMH 136-145)

Các bút tích không chính thức liên quan tới Đức Maria

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P8: TMH 136 – 145

Phần 9 (TMH 146-156)

Giáo huấn của Giáo Hội liên quan tới Đức Maria

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P9: TMH 146 – 156

Phần 10 (TMH 157-162)

Tương quan của Đức Maria với Thiên Chúa Ba Ngôi

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P10: TMH 157 – 162

Phần 11 (TMH 163-170)

Tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Đức Maria

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P11: TMH 163 – 170

Phần 12 (TMH 171-184)

Tương quan giữa Chúa Giêsu Kitô và Đức Maria

http://tongdomucvusuckhoe.net/wp-content/uploads/2012/10/post.gifLink tải về P12: TMH 171 – 184

còn đăng nhiều phần tiếp theo…

Nguồn: Tông Đồ Mục Vụ Sức Khỏe

Chuyên Mục: Suy Niệm  Từ khóa:

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: