Audio Bí mật kinh Mân Côi

Tác Gỉa: Thánh Louis de Montfort

 DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As…/ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn (có thể đổi tên của music .mp3 file)

Chuyên Mục: Mẹ Maria  Từ khóa:

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

    Tháng 11: Cầu cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục
Những phương thế cứu giúp các Linh Hồn luyện ngục
Các Bài giảng và Suy niệm Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
    Tháng 12: Mừng Chúa Giáng Sinh

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: