Audio Bí mật kinh Mân Côi

Tác Gỉa: Thánh Louis de Montfort

 DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As…/ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn (có thể đổi tên của music .mp3 file)

Chuyên Mục: Mẹ Maria  Từ khóa:

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa

Tháng 05: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: