Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa Hay Nhất – P1

Danh Sách Bài Hát:
1. Lời Giới Thiệu (Album Lòng Chúa Xót Thương) – Lm. JB Nguyễn Sang
2. Cầu Xin Chúa Thánh Thần – Lm. JB Nguyễn Sang
3. Thông Điệp Lòng Thương Xót – Đang Cập Nhật
4. Bài Ca Thống Hối – Lm. JB Nguyễn Sang
5. Ý Chỉ Tuần Cửu Nhật – Lm. JB Nguyễn Sang
6. Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính – Lm. JB Nguyễn Sang
7. Lần Chuỗi Thương Xót – V.A
8. Lòng Thương Xót Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
9. Lắng Nghe Lời Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
10. Đọc Lời Chúa, Chia Sẻ Lời Chúa, Cầu Nguyện – Lm. JB Nguyễn Sang
11. Trong Trái Tim Chúa – Lm. JB Nguyễn Sang
12. Kinh Cầu Lòng Thương Xót Của Chúa – V.A
13. Trái Tim Nhân Hậu – Lm. JB Nguyễn Sang
14. Lời Tận Hiến – V.A
15. Mẹ Là Bóng Mát – Lm. JB Nguyễn Sang

Chuyên Mục: Nhạc Video 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: