Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng C

Video:

Lm. Nguyễn Ngọc Linh (Houston Texas)

Bài Giảng:

Lm. Đinh Quang Thịnh (www.phaolomoi.net)

Suy Niệm:

Bài hát chủ đề: “Trời Cao Hỡi” – LM Thành Tâm

1. GM Nguyễn Sơn Lâm: Vâng Ý Chúa

2. LM Trần Cao Tường: Tin Vui Về Một Trật Tự Mới

3. LM Trần Văn Phước: Việc Nhỏ Thành Việc Lớn

4. Đền Thánh KT Mẹ: Đón Nhận Sứ Điệp Giáng Sinh

5. LM Vũ Minh Nghiễm: Mầu Nhiệm Diệu Kỳ

6. Vietnamese Mission in Asia: Vội Vã Lên Đường

 

Related posts

Leave a Comment