Nghe Bài Giảng Tuần Thánh Năm A

Thánh Ca: Vào Thánh Điện
LM Thành Tâm
Bài Đọc Chúa Nhật Lễ Lá
Sách Bài Đọc
Vụ Án Giêsu
GM Nguyễn Văn Khảm
Thứ Năm: Thánh Lễ Tiệc Ly
GM Nguyễn Văn Khảm
Thú Sáu: Thánh Giá Mạc Khải Tình Yêu
GM Nguyễn Văn Khảm
Thứ Bảy: Công Bố Tin Mừng Phục Sinh
GM Nguyễn Văn Hòa
Thứ Bảy: Hình Ảnh Ngọn Nến Phục Sinh
GM Nguyễn Văn Khảm

Nguồn: SN Lời Chúa

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

Tháng 04-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật III PS A | Chúa Nhật II PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: