Nghe Bài Giảng Tuần Thánh Năm A

Thánh Ca: Vào Thánh Điện
LM Thành Tâm
Bài Đọc Chúa Nhật Lễ Lá
Sách Bài Đọc
Vụ Án Giêsu
GM Nguyễn Văn Khảm
Thứ Năm: Thánh Lễ Tiệc Ly
GM Nguyễn Văn Khảm
Thú Sáu: Thánh Giá Mạc Khải Tình Yêu
GM Nguyễn Văn Khảm
Thứ Bảy: Công Bố Tin Mừng Phục Sinh
GM Nguyễn Văn Hòa
Thứ Bảy: Hình Ảnh Ngọn Nến Phục Sinh
GM Nguyễn Văn Khảm

Nguồn: SN Lời Chúa

Người đi hàng hải nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Maria mới có thể đi tới thiên đàng.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: