Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 32 TN C

 


Thánh ca: Lời Kinh Nguyện Trầm – Đỗ Vy Hạ

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Thế Giới Mai Sau – GM Nguyễn Văn Khảm

Cuộc Sống Mai Hậu Của Chúng Ta – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Nguồn Gốc Và Hậu Vận Của Con Người – LM Nguyễn Văn Nhứt

Thiên Chúa Của Kẻ Sống – LM Nguyễn Văn Thái

 

Nguồn: SN Lời Chúa

Người yêu mến Đức Mẹ rất dễ dàng tìm được Thiên Chúa.- Thánh Albertus Magnus

       Tháng Năm: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật V PS A | Chúa Nhật VI PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: