Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 32 TN C

 


Thánh ca: Lời Kinh Nguyện Trầm – Đỗ Vy Hạ

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Thế Giới Mai Sau – GM Nguyễn Văn Khảm

Cuộc Sống Mai Hậu Của Chúng Ta – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Nguồn Gốc Và Hậu Vận Của Con Người – LM Nguyễn Văn Nhứt

Thiên Chúa Của Kẻ Sống – LM Nguyễn Văn Thái

 

Nguồn: SN Lời Chúa

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: