Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 32 TN C

 


Thánh ca: Lời Kinh Nguyện Trầm – Đỗ Vy Hạ

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Thế Giới Mai Sau – GM Nguyễn Văn Khảm

Cuộc Sống Mai Hậu Của Chúng Ta – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Nguồn Gốc Và Hậu Vận Của Con Người – LM Nguyễn Văn Nhứt

Thiên Chúa Của Kẻ Sống – LM Nguyễn Văn Thái

 

Nguồn: SN Lời Chúa

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: