Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 32 TN C

 


Thánh ca: Lời Kinh Nguyện Trầm – Đỗ Vy Hạ

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Thế Giới Mai Sau – GM Nguyễn Văn Khảm

Cuộc Sống Mai Hậu Của Chúng Ta – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Nguồn Gốc Và Hậu Vận Của Con Người – LM Nguyễn Văn Nhứt

Thiên Chúa Của Kẻ Sống – LM Nguyễn Văn Thái

 

Nguồn: SN Lời Chúa

Được như thiên thần là một phúc phận; giữ mình đồng trinh là một công đức.- Thánh Gioan Kim Khẩu

Tháng 03-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
                       Audio Tĩnh Tâm Mùa Chay
               Các Bài Suy Niệm Sống Mùa Chay
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 3 MC A | Chúa Nhật 4 MC A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: