Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 14 TN A

Thánh Ca: Bước Theo Ngài
LM Xuân Hy Vọng

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên A
Sách Bài Đọc

Văn Minh Tình Thương
Gm. Nguyễn Văn Khảm (Gp. Sài Gòn)

Hãy Mang Lấy Ách
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Hủy Mình
LM Nguyễn Thể HIện DCCT

Thế Nào Là Sống Trong Thần Khí
LM Lê Ngọc Thanh DCCT

Ách Ta Êm Ái
LM Nguyễn Văn Bắc

 

Nguồn: SN Lời Chúa

Xin cho chúng con có lý tưởng thật cao, để từ đó chúng con sẽ đạt tới lợi ích mà không cần giảm bớt nguyện vọng của chúng con.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Bảy: Ý Chỉ Truyền Giáo của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 08-2017

Chúa Nhật 16 TN A | Chúa Nhật 15 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: