Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 14 TN A

Thánh Ca: Bước Theo Ngài
LM Xuân Hy Vọng

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên A
Sách Bài Đọc

Văn Minh Tình Thương
Gm. Nguyễn Văn Khảm (Gp. Sài Gòn)

Hãy Mang Lấy Ách
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Hủy Mình
LM Nguyễn Thể HIện DCCT

Thế Nào Là Sống Trong Thần Khí
LM Lê Ngọc Thanh DCCT

Ách Ta Êm Ái
LM Nguyễn Văn Bắc

 

Nguồn: SN Lời Chúa

Đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa thì không được tuyệt vọng.- Thánh Dominicus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: