Nghe Bài Giảng Tuần 32 TN C

Chúa Nhật ngày 06-11-2016
Lm. Giuse Trần Đình Long

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Thứ Hai
Lm. Giuse Trần Đình Long

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Thứ Ba

Lm. Giuse Trần Đình Long

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Thứ Tư

Lm. Giuse Trần Đình Long

Thứ Năm

Lm. Giuse Trần Đình Long

Chuyên Mục: Bài Giảng  Từ khóa:

Ở nơi chổ đầy hận thù, con phải gieo xuống hạt yêu thương.- Thánh Francis of Assisi

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: