Nghe Bài Giảng Tuần 32 TN C

Chúa Nhật ngày 06-11-2016
Lm. Giuse Trần Đình Long

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Thứ Hai
Lm. Giuse Trần Đình Long

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Thứ Ba

Lm. Giuse Trần Đình Long

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Thứ Tư

Lm. Giuse Trần Đình Long

Thứ Năm

Lm. Giuse Trần Đình Long

Chuyên Mục: Bài Giảng  Từ khóa:

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: