ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn

dcKham

1/ Tổng quát về các vấn nạn

2/ Giải đáp vấn nạn Hiện hữu hay Hư vô – cái nào tốt hơn

3/ Giải thích: từ ngữ Vô ngã có nghịch với Đức tin và Tín lý Kitô giáo không? Nếu không thì giống ở điểm nào?

4/ Chia sẻ nỗi lo âu về hỏa ngục sau khi chết

5/ Giải đáp vấn nạn đồng tính luyến ái

6/ Chia sẻ về sự công bằng

7/ Chia sẻ về Mạc khải tư

(WGPSG)

Chuyên Mục: Bài Giảng 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: