ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn

dcKham

1/ Tổng quát về các vấn nạn

2/ Giải đáp vấn nạn Hiện hữu hay Hư vô – cái nào tốt hơn

3/ Giải thích: từ ngữ Vô ngã có nghịch với Đức tin và Tín lý Kitô giáo không? Nếu không thì giống ở điểm nào?

4/ Chia sẻ nỗi lo âu về hỏa ngục sau khi chết

5/ Giải đáp vấn nạn đồng tính luyến ái

6/ Chia sẻ về sự công bằng

7/ Chia sẻ về Mạc khải tư

(WGPSG)

Chuyên Mục: Bài Giảng 

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: