Bài Giảng Đẹp Như Hy Vọng

 

Đẹp như hy vọng 01

Đẹp như hy vọng 02

Đẹp như hy vọng 03

Đẹp như hy vọng 04

Đẹp như hy vọng 05

Đẹp như hy vọng 06

Đẹp như hy vọng 07

 

DOWNLOAD:
Các bạn Download những files này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As…/ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn (có thể đổi tên .mp3 file)

 

Chuyên Mục: Bài Giảng 

Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa
         08/12/2015 - 20/11/2016

Tháng 10: Chúa Nhật 30 Thường Niên C

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: