Audio Trận chiến thiêng liêng trong thế giới hôm nay

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Lm. Phêrô Lê Thanh Quang phụ trách trên
Cầu Nguyện – Học Kinh Thánh online
Lòng Thương Xót Chúa – Mẹ Medju
2:00pm (miền Đông HK) Gọi vào điện thoại 605-562-3140,
bấm mã số 460922#

Chuyên Mục: Bài Giảng 

Cung kính Đức Mẹ thì giống như đi qua cổng thiên đàng.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: