Audio Kinh Thánh 100 Tuần

Nghe giảng lớp Kinh Thánh 100 Tuần

 

Khi nghe Kinh Thánh 100 tuần, rất cần cuốn Kinh Thánh gồm cả Cựu và Tân Ước để học, đối chiếu và áp dụng vào cuộc sống.

Chuyên Mục: Bài Giảng  Từ khóa:

Mặc dù tôi hèn yếu nhu nhược, nhưng tôi quyết tâm không thất vọng. Tôi đem linh hồn tôi ẩn giấu trong vết thương của Chúa Giê-su, xin Máu Thánh của Chúa Giê-su rửa sạch tội lỗi của tôi.- Thánh Catharina Senensis

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: